پایداری در P.P.J

پایداری در P.P.J

با توجه به مفهومی که ما از پایداری داریم، ما در حال بهبود سنت و سبک P.P.J هستیم، که شامل تعهد به تجارت سالم و عادلانه با موفقیت طولانی مدت است