مسیر ما

مسیر ما

شرکت پتروپلاست جلیلوند از سال 1987 شروع به کار کرده است و اکنون در بیش از سه کشور فعالیت میکند و دفاتر زیادی دارد. تجربه جهانی ما، از کار در بازارهای با موقعیت خوب تا مشتریان متقاضی در سراسر جهان، در برآورده شدن مواد خام مورد نیاز، هم برای مشتری و هم برای کارخانه دار سودمند است. تجربه لجستیکی ما در تحویل به موقع با قیمت مناسب، به ارزش محصولات تولید کنندگان می افزاید و منجر به ایجاد رقابت بین مشتریان برای خرید مواد خام میشود.