ماموریت ما

ماموریت ما

همانطور که دنیا به یک دهکده جهانی تبدیل میشود، سالهای پیش رو تغییرات مهمی را در ایران و بقیه اقتصاد جهان به ارمغان خواهد آورد. در پاسخ به این پیشرفتها، پتروپلاست جلیلوند استراتژی های جدیدی را با تاکید بر ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا با استفاده از پیشرفته ترین فناوریهای روز دنیا، تقویت قابلیت های بازاریابی در سطح جهانی و گسترش دامنه و ارائه خدمات توسط گروهی از شرکتهای متحد با P.P.J ارائه کرده است. امروزه، شرکت ما تأمین کننده پیشروی مواد خام 500 شرکت کلیدی در آسیا و تولیدکنندگان پیشرو در آمریکای لاتین، آسیا و اروپا است. شرکت ما موقعیت خوبی در بازار دارد که این امر زمینه را برای رقابت در آن بازارها مهیا کرده است.

نقاط قوت پتروپلاست جلیلوند در یافتن منابع، بازاریابی، توزیع و پشتیبانی از حمل محصول در سطح جهانی است. هدف P.P.J این است که به شماره یک کانال بازاریابی برای تولیدکنندگان برتر جهانی و منبع برتر مواد خام برای مشتریان در سراسر جهان تبدیل شود.